niedziela, 13 października 2013

Spotkanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy


W dniu 19 września 2013 r. jako przedstawiciel BCC uczestniczyłem w spotkaniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego Polski i Litwy, które odbyło się w historycznej Sali Sejmu Śląskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie przemówienia swoje wygłosili Prezes Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Rzepliński oraz Prezes Sądu Konstytucyjnego Litwy Romualdas Kęstutis Urbaitis. Sędziowie w swoich wystąpieniach podkreślali przede wszystkim potrzebę wymiany poglądów pomiędzy środowiskami prawniczymi z różnych państw Unii Europejskiej. 
 
Następnie głos zabrał Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach Roman Sugier, który wskazał na ogromną wpływ wyroków Trybunału Konstytucyjnego przy orzekaniu przez sędziów sądów powszechnych. Po tym wystąpieniu, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Czesław Martysz przedstawił krótką historię Autonomii Śląskiej. Na koniec spotkania wyświetlony został film prezentujący historię budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.